Fritids

Fritidshemmet har samma öppettider som förskolan, dvs kl. 06.00 – 17.30, dessa tider kan förändras i samråd med föräldrar och deras behov. På morgonen, innan skoldagen börjar, finns möjlighet till morgonfritids med frukost. Fritidsverksamheten är uppdelad på två avdelningar, de yngre och äldre barnen. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose och möta varje barn samt utmana deras fritid på bästa möjliga sätt.

Fritidsverksamheten är barnen egna fria tid och ska fyllas med aktiviteter som berikar och förgyller deras eftermiddagar. Det kan handla om gemensamma lekar, pyssel, schackspel, innebandy eller bara en stund i soffan med en bra bok. Varje dag erbjuds uteverksamhet för att främja till rörelse och en god hälsa. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del,  skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del, del 4 med syfte och centralt innehåll. Ni kan läsa mer om fritidshemmets uppdrag här.