Om oss

Lingua Montessoriförskolor startades under våren 2007 i form av en ekonomisk förening bestående av tre personer;  Maria Jacky, Kristina Bourghardt Hattenbach och Charlotte Lindblad. I mars 2010 övergick verksamheten till Humanus Utbildning Syd AB. Tanken var att med hjälp av Humanus fortsätta planerna med expansion; fler förskolor och på sikt också grundskolor. I april 2012 gick verksamheten tillbaka till en av grundarna, Maria Jacky, i form av Skolhoppet AB, där även ett fåtal andra personer ingick ägarbilden. 

Sedan september 2018 ingår Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB i Montessori Förskolor och skolor i Sverige AB som är en del av Atvexagruppen. 

Lingua Montessoriförskolor stödjer Barnhemmet The Step i Nepal via insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia.

Vill du ta del av våra nyheter och annan information om Montessori? Gå med i vår fan-page på Facebook. Sök på Lingua Montessoriskolor.