skola

Vår grundskola är en svensk montessorigrundskola med inriktning på språk. Franska och spanska talas på förskola och fritidshem och kan läsas som språkval i årskurs 6. Engelskan går som en röd tråd genom verksamheten, från förskolan till skolan. 

Skolan har elever i årskurs F-6 och kommer, när vi är fullt utbyggda, att ha 120 elever i åldersblandade klasser. I dagsläget har vi fyra klasser med elever i årskurserna F-3 samt en klass med elever i åk 4-6. Klassfördelningen varierar beroende på elevantal i de olika årskurserna. 

Skolan har åldersblandade klasser, vilket medför att eleverna får möjlighet att själv välja och att ta till sig de kunskaper som för tillfället intresserar och utmanar. Läraren ska handleda och inspirera i den förberedda miljön, samt presentera materiel som är anpassat till elevernas mognadsnvå. Eleverna arbetar i hela arbetspass under förmiddagen för att få möjlighet till en helhet i sitt lärande. Under eftermidagspassen presenteras materiel i ämneshomogena grupper där eleverna inspireras och förbereds i olika ämnen. Här får också eleverna möjlighet att samarbeta i grupp och fördjupa sig i enskilda ämnen. 

Skoldagen startar kl.08.15 och slutar för förskoleklasseleverna efter lunch, medans de äldre elevernas sluttid variera mellan kl.14.00 och 15.00.

Efter skoldagens slut erbjuds fritidsverksamhet för de som önskar.