Lingua Montessoriskola och förskola arbetar för en mångfald i språken och precis som Maria Montessori önskar vi se barnen som en del av hela världen. Vi tror att språk behöver vara en stor del av barnens naturlig vardag och en möjlighet att öppna dörrar för vidare lärande. 

På förskolan har vi som målsättning att arbeta med engelska, spanska och franska och ha pedagogoger som talar dessa språk naturligt hela dagarna. Detta medför att barnen får med sig flera språk som berikar och utvecklar deras språkinlärning.

På skolan har vi engelska som skolans val, vilket innebär att enegelska undervisas från förskoleklassen och i större utsräckning än i en vanlig skola. Ju äldre eleverna blir, desto vanligare blir det att engelska är en naturlig del av undervisningen och det talande språket i klassrummet. . 

I årskurs 6 läser eleverna moderna språk och kan då välja spanska, franska eller tyska.