Vår förskola och grundskola en liten skola som följer läroplan för förskolan respektive läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vi har montessoripedagogiken som ledstjärna. Vi tror att montessoripedagogiken är en modern och heltäckande pedagogik som passar för alla barn, även 2000-talets barn.

Du kan läsa mer om montessoripedagogiken här.

Vi vill gärna göra montessoripedagogiken tillgänglig för så många barn som möjligt. Därför försöker vi, i den mån det är praktiskt möjligt, hålla öppettider som passar ett modernt samhälle samt arbeta efter Maria Montessoris tankar. 

Maria Montessori hade en vision om att fostra världsmedborgare, som skulle skapa fred i världen. Inspirerade av detta vill vi också att vår förskola skall vara flerspråkig. På förskolan finns pedagoger som har andra modersmål än svenska och som talar detta språk med alla barn i barngruppen. Vi försöker därför alltid ha pedgaoger som pratar svenska, engelska, franska och spanska i grupperna.

På vår grundskola lever dessa språk sitt liv företrädesvis på fritids och bland eleverna på raster och arbetspass. Skolans undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska är ett viktigt och stort ämne då vi valt att göra det som ett profilämne med hjälp av skolans val. Vi startar med engelskundervisning redan i förskoleklass och utökar språket ju längre upp i åldrarna vi kommer. 

Lingua montessoriskola och förskola är en liten skola, vilket gör det möjligt för alla att lyckas i sitt sitt arbete. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barnen och eleverna att bli sedda, arbeta i sin egen takt och lyckas. Vi har välutbildad personal som ska stimulera till ett rikt lärande och vara goda förebilder för barnen och eleverna i deras lärande. Barnen är vår framtid och vi vill vara en del av att skapa den.